De Nederlandse Organisatie van Lokale Omroepen (NLPO), de koepelorganisatie van de lokale omroepen, heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Buma/Stemra voor het gebruik van muziek. Voor de meeste omroepen zijn de nieuwe voorwaarden aanzienlijk gunstiger dan voorheen. ‘De lokale omroepsector als geheel gaat uiteindelijk vele tonnen minder betalen’, aldus de NLPO.

Radiozenders, van landelijk tot lokaal, moeten aan Buma/Stemra geld betalen voor de muziek die zij draaien. Maar de hoogte van het bedrag was jarenlang een discussiepunt tussen Buma/Stemra en de NLPO. Met het afsluiten van het contract komt er een einde aan een jarenlange onderhandeling. Naast kostenverlaging is er nu ook een eenduidige rekenmethode voor lokale en regionale omroepen.

Hoogte van het bedrag

De meerjarige overeenkomst loopt tot en met 2025 en treedt met terugwerkende kracht per 2018 in werking. Details over de hoogte van het te betalen bedrag aan Buma/Stemra zijn niet bekendgemaakt. “We zijn erg blij met de nieuwe overeenkomst”, zegt Marc Visch van de NLPO. “Na lang onderhandelen ligt er een resultaat dat uitstekend aansluit op de belangen en behoeften van onze achterban.”

Roy Alberts van Buma/Stemra: “De NLPO is een belangrijke partner van Buma/Stemra. Met deze nieuwe overeenkomst wordt recht gedaan aan de rechthebbenden van muziek die Buma/Stemra vertegenwoordigt en het dekt voor lokale omroepen en streekomroepen alle relevante mediaplatforms.”

Foto: PxHere