Home Landelijke radio Lokale omroep Wijdemeren krijgt volledige subsidie

Lokale omroep Wijdemeren krijgt volledige subsidie

De kleine groep mensen die de lokale omroep in Wijdemeren en sinds kort ook Loenen (Aros Mediagroep) nieuw leven inblazen, willen de garantie van de gemeente Wijdemeren (onder andere Loosdrecht en ‘s-Graveland) dat ze voor vijf jaar op financiële steun kunnen rekenen. De omroep zendt uit onder de naam You FM.

Tijdens een raadsvergadering lieten twee omroepmedewekers er geen misverstand over bestaan dat het de omroep ernst is. Arosmedia wil het jaarlijkse bedrag van 11.000 euro dat Wijdemeren elk jaar van het rijk krijgt, zonder aftrek van wat dan ook door de gemeente, direkt overgemaakt hebben. Nu krijgt de omroep 8000 euro. En ook wil de Aros dat de gemeente niet voor slechts één jaar, maar voor de volgens de mediawet geldende vijf jaar een vergunning verstrekt.

‘Broddelwerk’ noemde Edwin de Froe den Hartog namens de vrijwilligers het voorstel van Wijdemeren om slechts voor niet meer dan een jaar een zendvergunning af te geven en te korten op het bedrag dat het rijk voor lokale omroep beschikbaar stelt. Bestuurslid Peter van dee Zwaag had kort daarvoor al benadrukt dat de lokale omroep, na alle perikelen rond radio Wijdemeren enkele jaren geleden, met een schone lei begonnen was, en dat hij een enorme vooruitgang zag in de werkwijze en het voorbereiden van deprogramma’s. Ook de programmaraad voldoet volgens hem aan alle formele eisen, zoals onder meer een vertegenwoordiging van alle groepen en dorpskernen.

Niet iedereen was ingenomen met de nogal felle toon van met name De Froe. Burgemeester Don Bijl zei ze zelfs ‘ongepast’ te vinden, maar namens het college stelde hij wel positief te staan tegeover het initiatief van de Arosmedia.

Een meerderheid in de raad voelde wel wat voor een subsidie voor één jaar, waarin de lokale omroep de tijd krijgt om te bewijzen dat er programma’s gemaakt kunnen worden die voldoen aan de criteria die de mediawet stelt. Wat de raad betreft krijgt de Arosmedia in elk geval komend jaar de verlangde 11.000 euro, rechtstreeks doorgesluisd vanuit het rijk.