De hoofdredactie van NOS Sport stapt op vanwege een slechte werkcultuur en grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Naar eigen zeggen maken de leden van de hoofredactie plaats voor “nieuw leiderschap”. Ze leggen hun taken niet per direct neer, maar zullen één voor één terugtreden over een langere periode “zodat veranderingen kunnen worden doorgevoerd terwijl tegelijkertijd de continuïteit en alles wat NOS Sport maakt gewaarborgd blijft”, aldus de NOS in een verklaring.

Vertrekkend hoofdredacteur NOS Sport Maarten Nooter zegt erover: “Zodra helder is hoe de omslag het beste gemaakt kan worden, hoort daar ook nieuw leiderschap bij en daar maken wij als hoofdredactie ruimte voor. Niet per direct want de continuïteit van de sportverslaggeving dient gegarandeerd te blijven. Wel op termijn, en daarover gaan we in gesprek.”

De hoofdredactie van NOS Sport bestaat uit hoofdredacteur Maarten Nooter en plaatsvervangers Ewoud van Winsen, Pim Marks en Selma Schuurman. Maarten en Pim maken al meer dan 20 jaar onderdeel uit van de hoofdreactie. Ook Ewoud en Selma geven al lange tijd leiding aan de sportredactie.

Twintig jaar

Naar aanleiding van meldingen over grensoverschrijdend gedrag hebben twee externe vertrouwenspersonen een inventarisatie gemaakt van verhalen over grensoverschrijdend gedrag als ervaringen over de werkcultuur bij NOS Sport sinds begin deze eeuw. “In het inventarisatieverslag staan meldingen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een tijdsbestek van langer dan twintig jaar”, aldus de NOS.

Een onderzoek met hoor-en-woordehoor heeft de NOS niet gedaan, maar de inzichten uit het verslag geven voldoende aanleiding voor de voltallige hoofdredactie om er mee te stoppen.

Andere stappen

Een extern adviesbureau ingeschakeld wordt ingehuurd om de cultuur op de sportredactie te veranderen en te zorgen dat NOS Sport een veilige werkplek wordt. Daarnaast wil de NOS grensoverschrijdend gedrag eerder signaleren en tegengaan, onder meer door leidinggevenden op cursus te sturen.

“Indien melders dat wensen, gaat de onafhankelijke, externe klachtencommissie meldingen naar grensoverschrijdend gedrag op feiten onderzoeken”, laat de NOS in weten. “De NOS-directie zal het advies van de externe vertrouwenspersoon opvolgen en in gesprek gaan met betrokkenen. Daarnaast biedt de NOS medewerkers die daar behoefte aan hebben professionele begeleiding aan. Ook wordt het bestaande beleid met betrekking tot het melden van grensoverschrijdend gedrag geëvalueerd en verbeterd, aangezien signalen onvoldoende aan het licht zijn gekomen.”

Algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer, die sinds 2018 bij de NOS werkt, zegt in een persbericht: “Deze ervaringen raken ons. Het zijn voorbeelden van omgangsvormen die niet passen bij wie we willen zijn en waar de NOS voor staat. Het zijn ervaringen die we willen erkennen en waar we excuses voor maken. Deze ervaringen leren ons dat  we het in de toekomst beter moeten doen. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt bij de NOS. Bovenal uit menselijk oogpunt en ook omdat dit bijdraagt aan betere journalistieke verhalen. We willen hierover graag in gesprek met betrokkenen, desgewenst met professionele begeleiding. Dit om te leren van de dingen die in het verleden niet goed zijn gegaan, en om in de toekomst het goede te kunnen doen. Want laat één ding duidelijk zijn: we zijn vastberaden dit niet meer te laten gebeuren.”

Foto: RadioFreak