Home Landelijke radio Hoofdredacteuren willen Mediawet wijzigen voor samenwerking

Hoofdredacteuren willen Mediawet wijzigen voor samenwerking

De Mediawet moet worden gewijzigd om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen kranten, radio en televisie mogelijk te maken. Dit vindt het Genootschap van Hoofdredacteuren. Voorzitter Pieter Broertjes (de Volkskrant) riep staatssecretaris Van der Laan van Media vrijdag tijdens de 45ste jaarvergadering van het Genootschap op ‘eindelijk tot actie over te gaan’.

Willen kranten kunnen overleven, dan is een verruiming van de wet noodzakelijk, zegt Broertjes in zijn eigen krant. ‘De tijd dat mensen voor hun nieuws vooral waren aangewezen op de krant ligt definitief achter ons. Radio, televisie en vooral internet hebben die primaire functie overgenomen. Bovendien is er een grote aardverschuiving waarneembaar, ook onder de hoogopgeleiden, van de vroegere leescultuur naar de huidige beeldcultuur.’

Eerder hielden ook de Nederlandse Dagbladpers en het Commissariaat voor de Media een pleidooi voor een grote aanpassing van de Mediawet om vergaande samenwerking tussen kranten en audiovisuele media mogelijk te maken. (Adformatie)