​De helft van de medewerkers in de sector media & cultuur kreeg het afgelopen jaar te maken met pesten of intimidatie op de werkvloer. Dit concludeert FNV na een enquête onder 370 medewerkers in de branche. Het percentage ligt zeven keer hoger dan het landelijk gemiddelde.

Machtsverhoudingen spelen een nadrukkelijke rol bij de oorzaak van grensoverschrijdend gedrag. In de helft van de gevallen geven medewerkers aan dat leidinggevenden de oorzaak zijn geweest van hun negatieve ervaring. Daar waar medewerkers te maken krijgen met intimidatie geeft zelfs twee op de drie aan dat een leidinggevende daar de oorzaak van is. Ook zorgen tijdelijke contracten voor een kwetsbare positie. De helft (51%) van de respondenten met zo’n contract ervaart een negatief werkklimaat.

“De omvang van ongewenst gedrag in deze sector is veel groter dan we hadden verwacht”, zegt Andrée Ruiters, bestuurder FNV Media & Cultuur. “Bijna twee op de drie van de 370 mensen die de afgelopen weken de enquête invulden, heeft zelf te maken gehad met een of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag in het afgelopen jaar. En bij vrouwen is dat percentage nog een stuk hoger. Dan kun je niet van incidenten spreken, dan is er echt iets structureel mis. Tijd dus om dit snel en adequaat aan te pakken.”

Vrouwen

Vrouwen krijgen veel vaker te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer dan mannen, zo blijkt uit de enquête. Met name als het gaat om seksuele intimidatie of seksueel geweld zijn vrouwen fors oververtegenwoordigd. Bijna een op de vier (23%) kreeg hier het afgelopen jaar hier mee te maken. Bij 12% gebeurde dat zelfs meer dan eens. Een op de tien mannen (9%) kreeg met seksuele intimidatie of seksueel geweld te maken. Ook worden vrouwen vaker gepest dan mannen (51% tegenover 35%), worden ze tweemaal vaker gediscrimineerd (24% tegenover 12%) en vaker geïntimideerd (36% tegenover 32%).

Geen actie

De FNV vindt dat de machtsstructuur op de werkvloer in de sector verbeterd moet worden, door onder meer te zorgen voor meer vaste contracten, minder tijdelijk werk en een stevigere positie voor ZZP’ers. Een helder sanctiebeleid is daarbij zeer noodzakelijk. De komende tijd zal de FNV in gesprek blijven met betrokkenen.

Het hele rapport is hier (pdf) terug te lezen.

Foto: Pixabay