Home Landelijke radio Ex-omroepdirecteur NMO schort bestuursfunctie Zenit op

Ex-omroepdirecteur NMO schort bestuursfunctie Zenit op

Frank William, oud-directeur van de Nederlandse Moslimomroep (NMO), legt zijn lidmaatschap van het bestuur van de nieuwe moslimomroep Zenit tijdelijk neer.  Dit weekend kwam naar buiten dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of William in zijn tijd als omroepdirecteur strafbare feiten heeft gepleegd. Volgens NRC Handelsblad zou hij zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan corruptie.

William is een van de oprichters van de nieuwe moslimomroep Zenit. De omroep probeert genoeg leden te krijgen om via het publieke omroepbestel de tolerante Nederlandse islam te bevorderen. Zolang het onderzoek naar hem loopt, houdt William zich afzijdig van bestuurswerk voor Zenit. Wel zal hij zich als vrijwilliger voor de vereniging inzetten, aldus de omroep.