Home Landelijke radio Eisen eredivisie kunnen leiden tot overtreding van Mediawet

Eisen eredivisie kunnen leiden tot overtreding van Mediawet

Het tenderdocument voor de voetbalrechten dat is uitgebracht door de Eredivisie CV zou naar het oordeel van het Commissariaat voor de Media te diep in kunnen grijpen op de vrijheid van de omroep. Waarmee de onafhankelijkheid van zowel de commerciële als de publieke omroep in het geding komt waar het gaat om inhoud, vorm en plaatsing van programma’s.

Wat de naleving van de reclame- en sponsorregels betreft zijn op diverse plaatsen in het document aanwijzingen gevonden dat als de voorwaarden van het document worden gevolgd de commerciële uitingen te overdadig worden en daarmee overtredingen van de Mediawet tot gevolg zouden kunnen hebben, vooral waar het gaat om het plaatsen van billboards en de programmaonderbrekende reclame.

Op verzoek van staatssecretaris Medy van der Laan heeft het Commissariaat het document globaal beoordeeld. Vooral is gekeken naar journalistieke vrijheid en de bepalingen in de Mediawet over reclame en sponsoring. Het Commissariaat stelt nadrukkelijk vast dat toetsing van contracten en andere afspraken pas achteraf kan plaats vinden. Pas na uitzending van een programma wordt beoordeeld in hoeverre de Mediawet is overtreden.