Home Landelijke radio Einde voor Smart FM dreigt

Einde voor Smart FM dreigt

De lokale omroep van Spijkenisse, Smart FM, zit zo diep in de schulden dat een snel einde dreigt. Het bestuur heeft het gemeentebestuur daarom gesmeekt om een extra bijdrage. Volgens de omroepmedewerkers zijn de veel te lage gemeentelijke subsidie en de veranderde advertentiemarkt de oorzaak.

"We kunnen de salarissen niet meer betalen, de huur van ons pand is een ondraaglijke last, we hebben al ontslag aangevraagd voor een van de twee medewerkers, we hebben een betalingsachterstand bij de belastingdienst en bestuursleden hebben zich voor 35.000 euro in de schulden gestoken voor de omroep", schetst Irene Hoogenraad van Smart FM een somber beeld van de huidige situatie.
Ze heeft de gemeenteraad gevraagd een overbruggingskrediet te verstrekken. De komende jaren zou bovendien de gemeentelijke bijdrage omhoog moeten, bepleit Hoogenraad. Ze benadrukt daarbij dat Smart een promotiemiddel voor Spijkenisse is, maar niet louter kan draaien op vrijwilligers. De politieke partijen praten volgende maand over een eventuele hogere subsidie.
Voor de uitzendingen in Brielle, die Smart FM eveneens verzorgt, heeft de penibele situatie geen gevolgen; het uitzenden gebeurt door zelfstandige omroepstichtingen.
Smart nam in 2004 het stokje over van de Lokale Omroepstichting Spijkenisse (LOS). Hoewel de gemeenteraad door wilde met de LOS dat al 16 jaar in de stad uitzond, oordeelde het Commissariaat voor de Media dat Smart FM de zendtijdvergunning moest krijgen. Het Commissariaat had destijds grote kritiek op het financiële beleid van de LOS.