Home Landelijke radio CMO en NMR moeten islamzendtijd delen

CMO en NMR moeten islamzendtijd delen

De voor de islamitische stroming gereserveerde zendtijd van 195 uur radio en 65 uur televisie per jaar, gaat voor de helft naar het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en voor de andere helft naar de Nederlandse Moslimraad (NMR). Doordat beide organisaties er uiteindelijk niet in zijn geslaagd één gezamenlijke stichting op te richten, is bij hoge uitzondering afgeweken van het uitgangspunt dat slechts aan een organisatie per kerkelijke of geestelijke hoofdstroming zendtijd wordt toegewezen en heeft het Commissariaat besloten dat de zendtijd moet worden gedeeld.

Na aanvankelijke publiekelijke toezeggingen van NMR en CMO, ondermeer ten overstaan van het Commissariaat en vorige week nog bij de vaste Tweede-Kamercommissie voor cultuur, akkoord te gaan met de door het Commissariaat voorgestelde oprichting van een gezamenlijke stichting ter verzorging van de islamitische zendtijd, bleek afgelopen vrijdag dat er toch geen sprake was van voldoende wilsovereenstemming om de acte bij de notaris te ondertekenen.

Het toedelen van de zendtijd aan één van de twee organisaties is voor het Commissariaat geen optie omdat dan geen recht zou worden gedaan aan de pluriformiteit van de islamitische gemeenschap in Nederland. Om de programmering binnen de beschikbare zendtijd een afspiegeling te laten zijn, zowel getalsmatig als in de breedte, van de Nederlands moslimgemeenschap is voor dit besluit gekozen. [CvdM]