Home Landelijke radio Broadcast Partners: onderzoeken naar zendmastbranden duren nog geruime tijd

Broadcast Partners: onderzoeken naar zendmastbranden duren nog geruime tijd


Zo'n 19 experts zijn bezig met het onderzoek naar de branden in de zendmasten van IJsselstein (Lopik) en Hoogersmilde. Dat meldt Broadcast Partners in een persbericht. Daarom is nog altijd niet bekend wat de oorzaak was van de branden. "Het deze week aan de gemeente IJsselstein verstrekte rapport maakt deel uit van een reeks van rapporten die alle samenhangen met het onderzoek naar de brand.  Dat rapport is opgesteld in opdracht van NOVEC, maar sluit echter niet aan bij de inzichten van andere partijen, waaronder Broadcast Partners, en van andere onderzoekers."

Verzekeraars, marktpartijen en vele onafhankelijke onderzoeksbureaus zijn volgens Broadcast Partners betrokken bij de onderzoeken. "Elk met hun eigen vragen", aldus de zenderoperator. "Naar verwachting neemt dit alles nog geruime tijd in beslag. Gevolgtrekkingen over de oorzaak van de brand zijn daarom prematuur. De suggestie dat sprake zou zijn van een eenduidige visie op of een eenduidig rapport over de oorzaak is dan ook niet correct."

Zendmasteigenaar NOVEC zegt dat Broadcast Partners niet op alle vragen antwoord geeft. De zenderoperator zegt dat het tot op heden alle medewerking verleend aan het brandonderzoek en dat het op alle relevante vragen antwoord geeft. "Naast het rapport dat NOVEC heeft laten opstellen, hebben NOVEC en Broadcast Partners ook nog een gezamenlijk rapport aan de gemeente IJsselstein gestuurd. Dat is opgesteld door een onafhankelijk deskundige die door beide de partijen is aangewezen en die detailonderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van het antennesysteem van Broadcast Partners in de zendmast in IJsselstein. De conclusie van dit onderzoek is, dat het systeem technisch in orde is en het uitzendvermogen veilig en direct verhoogd kan worden naar 100 procent", stelt Broadcast Partners.

"Voordat dit mogelijk is zullen eerst de branddetectiesystemen worden aangelegd in de zendmast. NOVEC heeft laten weten die systemen uiterlijk vandaag 23 september geplaatst te hebben."