Home Landelijke radio BNN naar de Eerste Kamer in Den Haag

BNN naar de Eerste Kamer in Den Haag

Het personeel van omroepvereniging BNN ontmoeten aanstaande dinsdag rond half tien de voorzitter en mediawoordvoeders van de Eerste Kamer. Door deze ontmoeting willen de BNN-ers laten zien dat zij betrokken en bovendien ook zeer bezorgd zijn. De BNN-ers overhandigen, op symbolische wijze, de 224.000 leden en de ruim 170.000 steunbetuigingen die BNN in de afgelopen weken heeft ontvangen.

Om de onbestaanbare situatie waarin BNN zich bevindt nog eens te benadrukken, overhandigt de voorzitter van de jongerenomroep, Gerard Timmer, ook enkele wapenfeiten van BNN:
– BNN is de meest herkenbare jongerenomroep van Nederland.
– De omroep telt ruim 224.000 leden; de gemiddelde leeftijd van die leden is 27 jaar.
– BNN scoort met haar programma’s het meest selectief onder jonge mensen.
– Volgens de visitatiecommissie levert de jongerenomroep een onderscheidende bijdrage aan de publieke omroep.
– 90% van de jongeren vindt BNN goed tot fantastisch en 46% van de 15-35 jarigen zegt nog minder naar de publieke zenders te gaan kijken als BNN verdwijnt.
Op dinsdag 29 juni om 10.00 uur vindt de behandeling plaats van de vierde termijn van het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt in de Eerste Kamer.