Home Landelijke radio TROS en AVRO willen fuseren

TROS en AVRO willen fuseren

De TROS en de AVRO willen fuseren. De twee publieke omroepen gaan onderzoeken wat er mogelijk is. Dat maakten de omroepen bekend tijdens een gezamelijke persconferentie. De namen TROS en AVRO blijven voorlopig bestaan. Daarmee houden ze "alle verantwoordelijkheid voor hun toekomst binnen het publieke bestel in eigen hand."

Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de raad van toezicht van de TROS, moeten er voordelen zitten aan een fusie. Hij formuleerde drie voorwaarden aan de politiek in Den Haag:
1. De omroepwet moet worden gewijzigd. Het ontstaan van nieuwe kleine omroepen moet worden afgeremd.
2. Het vrije budget van de NPO van 185 miljoen euro dat wordt verdeeld moet verdwijnen. Dat geld moet ten goede komen aan omroepen die willen fuseren.
3. De grens van 400.000 leden moet verdwijnen. De groei van grotere omroepen moet worden beloond naar rato.

Daarnaast wil Nijpels ook de rol van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) terugdringen. "Er zijn geen zendercoördinatoren nodig", aldus Nijpels.

De verschillende publieke omroepen praten al een tijdje met elkaar over vormen van samenwerking en fusies. Ze staan onder druk van de 200 miljoen aan bezuinigingen die het kabinet-Rutte op de omroepen heeft aangekondigd. In totaal mogen er maximaal acht omroepen over blijven. De Mediawet moet worden aangepast om fusies van omroepverenigingen mogelijk te maken.

De AVRO heeft ook met de VPRO gesproken, maar die omroep wil zelfstandig blijven.

Jan de Jong, algemeen directeur van de NOS vindt het goed nieuws dat de omroepen fuseren. "Hopelijk doet goed voorbeeld, goed volgen. Als namelijk ook de KRO en de NCRV fuseren en ook de VARA en BNN het voorbeeld van de TROS/AVRO volgen, dan kunnen Omroep Max, VPRO, EO, NTR en de NOS zelfstandig blijven en zitten we op het door de minister en 'Hilversum' gewenste aantal van acht omroepen."

Media-minister Van Bijsterveldt is blij met het nieuws. "Ik ben blij dat de AVRO en de TROS elkaar als verwante omroepen gevonden hebben. Hun fusie is absoluut een stap in de goede richting: een efficiente en slagvaardige publieke omroep."