Home Landelijke radio Staten positief over extra geld voor RTV Drenthe

Staten positief over extra geld voor RTV Drenthe

Provinciale staten zijn in beginsel positief over een voorstel van Gedeputeerde Staten om RTV Drenthe jaarlijks 70.000 euro extra geven voor de ondertiteling voor doven en slechthorende en nog eens een half miljoen euro per jaar voor de ontwikkeling van onder andere internet. Ook is een nieuwe glasvezelkabel nodig om de capaciteit te vergroten. Het voorstel komt van gedeputeerde Janny Vlietstra (PvdA).

PvdA-woordvoerder Herman Beerda zei in de statencommissie cultuur dat het extra geld bij zijn fractie een positieve grondhouding krijgt. De CDA-fractie moet nog een standpunt innemen, maar statenlid Jorma Kaal vond de uitleg van gedeputeerde Vlietstra zeer verhelderend. Volgens Vlietstra zijn de huidige middelen van de omroep voor de ontwikkeling van crossmediale-activiteiten minimaal en blijft ook het bezoek aan de website achter bij dat van andere regionale omroepen. "RTV Drenthe voldoet aan de eisen in de mediawet, maar dan heb je het ook wel ongeveer gehad. We hebben een wettelijke zorgplicht voor de omroep."

De statenfractie van de SP vindt een half miljoen euro veel te veel geld voor internet en is tegen het voorstel. Statenlid Ko Vester adviseerde het extra geld maar binnen te halen via reclame. De SP vond bovendien de onderbouwing van het voorstel te vaag. Vester werd daarin gesteund door GroenLinks en VVD. VVD-fractievoorzitter Henk van de Boer is wel overtuigd van de noodzaak van een extra financiële impuls. Onder druk van de Staten zei gedeputeerde Vlietstra vervolgens toe dat ze met een uitgewerkt voorstel komt.

PvdA en VVD vroegen ook of de bijdrage verlaagd kan worden op het moment dat de Tweede Kamer, op voorstel van CDA-er Atsma, zou besluiten later dit jaar extra geld te geven aan regionale omroepen. Vlietstra adviseerde de Staten daarop niet te wachten tot het moment waarop een minister dat ei legt "omdat de omroep ook verder moet en recht op duidelijkheid heeft voor de begroting van 2010." Volgens haar is de half miljoen euro bovendien ook nodig als co-financiering voor die eventuele extra bijdrage van het Rijk.

De gedeputeerde stond positief tegenover de suggestie van de VVD om te kijken of RTV Drenthe via samenwerking met RTV Noord wellicht kosten kan besparen op techniek en overhead.