Home Landelijke radio Staatssecretaris wil FM-frequenties aan DAB-frequenties koppelen

Staatssecretaris wil FM-frequenties aan DAB-frequenties koppelen

PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) gaat de verdeling van de DAB-frequenties koppelen aan de verdeling van de FM-frequenties. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij heeft zijn oor te luisteren gelegd bij de betrokken partijen. "Op basis van de uitkomsten van de consultatie ben ik tot de conclusie gekomen dat het beleid zoals dat eerder bij u voorlag, geen goede weerslag vormt van de wensen van de betrokken partijen en op een aantal punten bijstelling behoeft", zo schrijft hij.
"Gelet op de wens van de omroeppartijen om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met de beschikbare frequentieruimte, wil ik in 2008 frequentieruimte voor omroep uitgeven. Gelet op de wensen van de radiopartijen om meer ruimte voor radio beschikbaar te stellen dan de voorgenomen 19 kanalen en het koppelen van de T-DAB frequentieruimte aan de FM-uitgifte, wil ik eveneens meer ruimte voor radio vrijmaken en tevens een koppeling aanbrengen met de FM-uitgifte."
De zogenoemde ‘L-band’ wordt verdeeld onder lokale en regionale stations. In 177 regio’s is er ruimte voor drie of vier radiostations per regio. Het doel is lokale omroepen zo een garantie te geven op een frequentie. Nog dit jaar moeten deze frequenties verdeeld worden.

Daarnaast zijn er nog twee kavels door digitale radio. "Eén van deze kavels heeft een landelijke indeling en één een regionale"m schrijft Heemskerk. "Dit laatste kavel zal vervroegd worden vrijgemaakt uit de in 2012 vrijkomende frequentieruimte en zal in 2011 beschikbaar zijn. De twee kavels zullen in 2009 samen met de FM verdeeld worden."
Bij het kavel voor commerciële landelijke zenders worden ook de FM-frequenties verdeeld. "Aan het verkrijgen van deze combinatievergunning wordt de voorwaarde verbonden dat ook beide frequentieruimtes daadwerkelijk geëxploiteerd gaan worden. De radiopartijen moeten dan in gezamenlijkheid de T-DAB multiplex exploiteren en krijgen op deze wijze de verplichting opgelegd om in T-DAB te investeren." De FM-frequenties zijn per 1 september 2011 te gebruiken. De digitale frequenties kunnen meteen gebruikt worden.

Dinsdag praat de Tweede Kamer over de voorstellen van Heemskerk.