Home Landelijke radio Radio West in grote problemen

Radio West in grote problemen

Het gaat slecht met Radio West. Directeur Jeroen Soer van RTV West, die twee dagen na de ingrijpende ommezwaai zijn ontslag aankondigde, wilde verkeersinformatie brengen die zo actueel mogelijk zou zijn. Vanuit de lucht moest verslag worden gedaan van de situatie op de wegen. Maar niet alleen de helikopter die op Soers verlanglijst stond is er nooit gekomen, ook de ambitieuze radioprogrammering is nooit helemaal in praktijk gebracht. Dat schrijft de Haagsche Courant.

Een regionale tegenhanger van het populaire radioprogramma ‘Met het oog op morgen’ bestaat bijvoorbeeld nog steeds alleen op papier. Ook wordt er inmiddels toch weer muziek uitgezonden. Die beslissing is een noodgreep, genomen na de ontdekking van een tekort van 700.000 euro.
Soer en zijn managementteam gingen ervan uit, dat er na het verhuizen van de radiofrequentie en het wijzigen van de formule meteen 18 procent meer reclame-inkomsten zouden komen. Dat gebeurde niet.

Om de lopende kosten een beetje te beheersen, zijn alle freelance medewerkers per omgaande aan de kant gezet. De journalistenvakbond NVJ heeft de leiding van de omroep inmiddels om opheldering gevraagd. De NVJ ondersteunt vijf ‘ontslagen’ freelancers die recht op doorbetaling van de omroep zeggen te hebben. De algemeen-secretaris van de NVJ, R. Verploeg, verbaast zich er over dat hij nog geen antwoord heeft gekregen op zijn verzoek tot meer uitleg. "De geluiden die mij bereiken, zijn zonder meer zorgelijk", zegt hij. "Ik heb de directie er aan herinnerd dat wij wel vooraf geïnformeerd dienen te worden als er ook vaste medewerkers worden weggegestuurd. Ik vind het vreemd dat ik nog niets heb gehoord."

De problemen bij RTV West, nu de slechtst beluisterde regionale zender, heeft ook de aandacht getrokken van de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), die de belangen van de ‘regionalen’ verdedigt. Directeur R. Zaal zegt het ‘spijtig’, maar ‘onvermijdelijk’ te vinden dat RTV West de radioprogrammering weer zo snel mogelijk moet terugdraaien. "Als je marktaandeel tot onder de vijf procent daalt, kan je niet meer volhouden dat je met iets goeds bezig bent", zegt Zaal. "Zoiets groeit ook niet zomaar weer aan." Hij zegt het wel te betreuren dat de formule van West niet is aangeslagen, want alle andere regionalen volgden de ontwikkelingen volgens hem met meer dan normale belangstelling. "Als het wel een succes was geworden, hadden anderen het zeker overgenomen."

Dat er in enkele maanden een tekort van zeven ton ontstond, wijst er volgens Zaal duidelijk op, dat bij de leiding van RTV West op cruciale momenten de wens de vader van de gedachte was. In de financiële voorspellingen zat hierdoor nog maar weinig realiteitszin.

D. Binnendijk, de nieuwe directeur van de zender, zegt zich bij die uitspraak aan te sluiten. De fikse tekorten (bijna 10 procent van de jaarlijkse inkomsten), waren voor hem reden om nog enige tijd te twijfelen aan zijn overstap. "Maar West is niet failliet", stelt hij. "Als we onze schouders er onder zetten, komt het wel goed."

Binnendijk zegt wel van het echec van RTV West te hebben geleerd dat Amerikaanse radioformules niet zomaar aanslaan bij het Nederlandse publiek. "Alleen RTV West en Radio M (Utrecht) hebben met hulp van een Amerikaanse radiogoeroe hun programmering omgegooid. Die twee zijn met afstand de slechtst beluisterde zenders. Dat zegt genoeg."

Bij de grootste financier van de omroep, de provincie Zuid-Holland, leeft er ook bezorgdheid, zegt woordvoerder P. Ruytenbeek. "Wij gaan dan wel niet over hun programmering, ook wij vinden het belangrijk dat voldoende mensen de regionale omroep weten te vinden. Ze zijn ook de rampenzender in deze provincie. Bij een ramp moeten wel voldoende mensen de zender kennen die ze informeert." Ruytenbeek zegt dat RTV West óók kampt met tegenvallers die niet verwijtbaar zijn, zoals de nieuwe etherfrequentie 89.3 FM die minder goed te ontvangen is. Ook is er sprake van een snellere stijging van de loonkosten in verhouding tot de stijging van de inkomsten van de omroep. "Dat zijn tegenvallers waar ze niks aan kunnen doen."