Home Landelijke radio Raad van Toezicht van Llink stapt op

Raad van Toezicht van Llink stapt op

De leden van de Raad van Toezicht van Llink stellen hun functie beschikbaar. Hiermee lijken ze tegemoet te komen aan één van de eisen die het Commissariaat voor de Media de omroep heeft gesteld.
Om weer overheidsgeld te krijgen moet de omroep aan een aantal voorwarden voldoen. Één daarvan was het vervangen van de Raad van Toezicht in een nieuwe die als opdracht krijgt toe te zien op een directe aanvulling van het verenigingsvermogen.
De bewindvoerder van Llink heeft laten weten het te betreuren dat in de pers de Raad van Toezicht op ongemotiveerde wijze in diskrediet is gebracht, wat niet strookt met zijn eigen bevindingen. Hij heeft daarvan het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke omroep op de hoogte gesteld.
In een reactie laat Llink weten: "Llink wil een eerlijke kans om fouten uit het verleden te herstellen. De nieuw te benoemen Raad van Toezicht zal erop toezien dat het bezuinigingsplan dat LLiNK samen met de bewindvoerder heeft opgesteld, nauwgezet wordt uitgevoerd."
Llink laat weten dat het genomen besluit niet onder druk van de kritiek van buitenaf tot stand is gekomen.