Home Landelijke radio Personeel Llink vraagt minister Plasterk om hulp

Personeel Llink vraagt minister Plasterk om hulp

Het personeel van omroep Llink gaat minister Plasterk (media) vanmiddag een verklaring aanbieden waarin ze steun vragen. Door financieel wanbeheer is de omroep in zwaar weer terecht gekomen. Vorige week moest het uitstel van betaling aanvragen.

Llink kampt met fors tekort op de begroting. Er is een bewindsvoerder aangesteld om de financiële problemen op te lossen. Het plan om dat te realiseren wacht nog op goedkeuring van Commissariaat van de Media, de Publieke Omroep en het ministerie van OCW.

De omroep moet voor 1 april 150.000 betalende leden hebben geworven, wil de omroep kunnen blijven bestaan. Op dit moment gaat het nog om een achterstand van 20.000 leden. Volgens de werknemers verdient de omroep in het bestel te blijven. Llink maakt programma’s over mondiale verhoudingen, mensen- en dierenrechten, natuur en milieu.

Het is overigens onwaarschijnlijk dat Plasterk voor 1 april expliciete steun uitspreekt voor een omroep.