Op het Media Park in Hilversum is een pand ontruimd. Uit een koeltoren van het energiecentrum van  projectontwikkelaar TCN, de eigenaar van het Media Park, lekken giftige stoffen. De brandweer is met groot materieel aanwezig.

Wat de oorzaak is van de lekkage en wat voor gevaarlijke stof het is, is nog onduidelijk. Er zouden niet veel mensen in het energiecentrum aanwezig zijn geweest. Slachtoffers zijn er zover bekend niet gevallen.

Mogelijk moet de energietoevoer op het Media Park worden afgesloten, wat ervoor zorgt dat veel omroepen niet uit kunnen zenden.

Update:
De lekkage is inmiddels gedicht. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de volksgezondheid geweest.