Home Landelijke radio Overheid geeft steeds minder uit aan media

Overheid geeft steeds minder uit aan media

De overheid geeft steeds minder uit aan media. In 2006 bedroegen de overheidsuitgaven aan media 897 miljoen euro. Dat is 22 procent minder dan in 1999, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De centrale overheid nam met bijna 760 miljoen het merendeel van de kosten voor haar rekening. Het geld gaat vooral naar nationale publieke tv- en radiozenders.

De dalende overheidsuitgaven aan media komen vooral door bezuinigingen bij het Rijk. Bovendien spelen verminderde reclameopbrengsten een rol. Die worden door de overheid gebruikt voor de financiering van de media. De inkomsten liepen onder meer terug door de toenemende concurrentie van internet en commerciële zenders.