Home Landelijke radio Ook Eurobarometer constateert vertrouwen in de media

Ook Eurobarometer constateert vertrouwen in de media

Het jaarlijks terugkerende publieksonderzoek van de Europese Commissie, de Eurobarometer, bevestigd de uitkomsten van een onderzoek van dagblad Trouw naar het vertrouwen in de media. Bij de eerste uitgave van de compacte Trouw op 3 februari publiceerde het dagblad de resultaten van het eigen onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat acht op de tien ondervraagden de media over het algemeen betrouwbaar vinden. Hierop kwam onmiddellijk veel kritiek.

Critici beweerden dat je nooit kunt stellen wie ‘de’ media zijn. Het tijdstip van ondervragen, rondom de gebeurtenissen in Zuid-Oost Azië, zou ook tot een vertekend beeld hebben geleid. Daarnaast zouden appels met peren zijn vergeleken (krant, radio, televisie).

De Eurobarometer wordt in Nederland onder duizend personen gehouden. Hieruit blijkt nu ook dat Nederlanders onveranderd positief oordelen over de betrouwbaarheid van de media. 58 procent van de respondenten gaf aan vertrouwen te hebben in de pers (vorig jaar 55 procent). In Radio specifiek gaf 68 procent aan vertrouwen te hebben. Televisie scoorde iets lager met 67 procent. [EEIG / Journalist]