Home Landelijke radio Ontslag AVRO-directeuren gevolg van ruzie over te voeren beleid

Ontslag AVRO-directeuren gevolg van ruzie over te voeren beleid

De AVRO heeft haar directeuren Frans Maréchal en Ad ‘s-Gravesande ontslagen, omdat beide directeuren al jarenlang een machtsstrijd voerden over het te voeren beleid. Het AVRO-bestuur nam zijn besluit na een intern onderzoek deze zomer door Ajax-voorzitter John Jaakke. Beide directeuren hadden tijdens gesprekken aangegeven geen vertrouwen meer in elkaar te hebben.

De ruzie tussen hen ging volgens direct betrokkenen zo ver dat financieel directeur Maréchal programmadirecteur ‘s-Gravesande onvolledig inlichtte over de financiële positie van de omroep en de werkelijke kosten van radio- en televisieprogramma’s. Maréchal, die sinds 1985 bij de AVRO werkte, had al eerder problemen bij zijn omroep. In 1999 stapte het toenmalige hoofd-cultuur Kees van Twist op uit onvrede met Maréchals beleid. Die had vervolgens verschillende aanvaringen met een deel van zijn personeel en moest daarop zijn positie als algemeen directeur opgeven. Hij werd financieel directeur en ‘s-Gravesande werd naast hem aangesteld als programmadirecteur.

Het gevecht dat de twee de afgelopen jaren voerden, ging over geld en beleid. Maréchal hechtte aan het voortbestaan van de omroepverenigingen en investeerde daarom veel geld in het aantrekken van nieuwe leden via zogeheten ’tribunes’, fanclub-achtige organisaties rond thema’s als gezondheid, klassieke muziek en dieren. Programmadirecteur ‘s-Gravesande koos er juist voor zoveel mogelijk geld aan radio- en televisieprogramma’s te besteden, en zag steeds minder heil in de omroepverenigingen en in de AVRO-tribunes. Het gevolg van de investeringen in de tribunes was volgens betrokkenen dat de overheadkosten van radio- en televisieprogramma’s hoog werden.

Onder het AVRO-personeel heerste de afgelopen periode onvrede over de directeuren. Terwijl de positie van de AVRO binnen de publieke omroep verzwakte vochten de directeuren een onderlinge strijd uit. Maréchal werd door het personeel verweten zich voornamelijk bezig te houden met de tribunes, terwijl ‘s-Gravesande volgens hen geen heldere koers zou hebben gevolgd. [volkskrant]