Home Landelijke radio Omroep West: bonus voor directeur valt binnen de wet

Omroep West: bonus voor directeur valt binnen de wet

De bonus van 13.844 euro die directeur Gerard Milo van Omroep West gekregen heeft valt binnen de wet. Dat zegt de Raad van Commissarissen van de omroep, die de bonus aan de directeur toekende.

Bonussen bij publieke omroepen zijn sinds de Wet Normering Topinkomens (WNT) verboden. "Maar kent daarbij een overgangsregeling van maximaal vier jaar voor afspraken die voor 2011 zijn vastgelegd", zegt de Raad. En binnen die regeling viel deze bonus.

Volgens de Raad is er geen verlies geleden door de omroep, zoals in het artikel van de Volkskrant werd gesteld. "Begin 2013 moest door de omroep vrij onverwachts 1,5 miljoen euro worden bezuinigd ten gevolge van kortingen op de bekostiging door de Provincie. Daarbij is toen afgesproken de redactie te ontzien van bezuinigingsmaatregelen, door op voorhand  750.000 euro als verlies ten laste van het eigen vermogen te brengen. Zoals bekend is dit verlies uiteindelijk beperkt gebleven tot 337.000 euro, door de inspanningen van de gehele organisatie, maar zeker ook door die van de directie."