Home Landelijke radio Omroep Eindhoven krijgt ruim twee miljoen van gemeente

Omroep Eindhoven krijgt ruim twee miljoen van gemeente

De Stichting Omroep Eindhoven (E-FM en E-TV) krijgt tot en met 2012 vier ton per jaar subsidie. Daarnaast krijgt de omroep een extra subsidie van 450.000 euro om te professionaliseren. Daarna wordt de subsidie omgezet in een structureel bedrag met een maximum van drie ton per jaar. Dat heeft de gemeenteraad van Eindhoven besloten.

De raad volgt daarmee het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Voorwaarde is wel dat de omroep met een goed onderbouwd ondernemingsplan komt. Dat moet worden getoetst door de raad voor het geld naar de bankrekening gaat.

Aan het besluit ging een rumoerige periode vooraf. Maandag, een dag voor de behandeling, kreeg de raad nog een brief van burgemeester Van Gijzel met het verzoek het besluit uit te stellen. Het college wilde een extra onderzoek omdat het bang was dat de subsidie zou kunnen worden gezien als staatssteun, waardoor het onrechtmatig werd. Het advies werd in een ordedebat, dat vooraf ging aan de raadsvergadering van tafel geveegd.

Nadat het CDA, Leefbaar Eindhoven, Eindhoven Nu en het Ouderenappèl een amendement hadden ingediend over de verdeling van het geld, ging de bijna voltallige raad uiteindelijk akkoord.  Alleen de PvdA-fractie, uitgezonderd Wildrik Burema, stemde tegen.