Home AM Radio Nozema vermindert vermogen van IJsselsteinse middengolfzenders

Nozema vermindert vermogen van IJsselsteinse middengolfzenders

Zendermaatschappij Nozema gaat het vermogen van twee middengolfzenders in IJsselstein en Lopik verlagen. De derde zendmast wordt binnen een jaar afgebroken. Daarmee moet een einde komen aan de hinder die de drie zendmasten in de directe omgeving veroorzaken.

De maatregelen zijn woensdag vastgelegd in een intentieverklaring die onder meer Nozema, de gemeente IJsselstein, de provincie Utrecht en het ministerie van Economische Zaken hebben ondertekend.

De overlast, die het grootst is in de wijk Zenderpark in IJsselstein, bestaat vooral uit verstoring van elektronische apparatuur als telefoons, computers, huishoudelijke apparaten en alarminstallaties. Door vermindering van de vermogens komt de storingsgrens langs de zuidrand van de wijk te liggen. Onderdeel van de afspraken is dat de gemeenten IJsselstein en Lopik zich onthouden van verdere woningbouw in de nabijheid van de middengolfmasten.

De problemen met de zendmasten begonnen omstreeks 1995, toen IJsselstein de wijk Zenderpark ging bouwen. De gemeente zou in eerste instantie zelf maatregelen nemen om storing door de elektromagnetische velden rond de zendmasten tegen te gaan. Daarbij werd gedacht aan isolatie maar dat bleek niet haalbaar. Vervolgens ontstond een patstelling. IJsselstein had de wijk Zenderpark immers volgens de regels gebouwd en ook Nozema werkte met de benodigde vergunningen. Het bedrijf kreeg echter problemen bij het aanvragen van nieuwe milieuvergunningen, die vereist zijn bij wijzigingen aan de installaties.

In het principe-akkoord dat er nu na jaren van onderhandelingen ligt, zijn de afspraken tussen de betrokken partijen voor 99 procent geregeld. De partijen verwachten binnen een maand een definitieve overeenkomst te kunnen ondertekenen.

Volgens woordvoerder E. van Stokkom van Nozema hebben de maatregelen tot gevolg dat het landelijk bereik van de zender Arrow Classic Rock op de middengolffrequentie 675 in de randgebieden iets afneemt. Verder moet Radio 10 Gold het voortaan stellen zonder een backupzender. Die wordt nu nog een paar keer per jaar ingezet wanneer onderhoud gepleegd wordt aan de hoofdzenders in Flevoland en Trintelhaven. Overigens blijft het streven dat de zendmasten uiteindelijk verdwijnen. Als nieuwe locatie is het Markermeer in beeld, maar ook het digitaliseren van de omroepzenders kan een oplossing bieden.