Home Landelijke radio Nozema: Staatssecretaris is te voorbarig

Nozema: Staatssecretaris is te voorbarig

Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken is voorbarig met zijn zorg over de uitrol van de nieuwe FM-band, die op dit moment plaatsvindt. Dat vindt zenderbouwer Nozema. Wijn uitte afgelopen week zijn zorgen ove rhet feit dat de zenderbouwers Broadcast Partners en Nozema elkaar steeds in de haren vliegen. Dit zou vertraging op kunnen leveren bij de bouw van de zenders.

Als het aan Nozema ligt kunnen de publieke en de commerciële omroepen hun nieuwe frequenties volgens plan in gebruik nemen. Buiten de invloedssfeer van Nozema liggen het tijdig verlenen van gemeentelijke milieuvergunningen en de inspanningen van de andere zenderoperator.

De staatssecretaris is volgens Nozema op het verkeerde been gezet door informatie over operationele problemen tussen de zenderbouwer en Broadcast Partners. Er bestaan inderdaad ernstige meningsverschillen tussen beide zenderoperators over de voorwaarden voor het delen van zendmasten en de kosten die dit met zich mee brengt. Het betreffen echter normale operationele discussiepunten tussen twee met elkaar concurrerende bedrijven. Deze onenigheid hoeft geenszins gevaar te vormen voor het tempo van uitrol van de nieuwe FM-frequenties.

Ook is de staatssecretaris niet goed geïnformeerd over het delen van opstelpunten. Hij gaat uit van 1 gedeeld opstelpunt. Op dit moment heeft de concurrent 17 verzoeken tot delen van opstelpunten ingediend bij Nozema. Hiervan zijn er nu reeds 9 voorwaardelijk toegewezen, 3 zijn er in behandeling en 5 zijn er deels afgewezen en deels voorwaardelijk toegewezen.

Nozema zegt aan 164 FM-frequenties te werken zonder dat er duidelijkheid is over welk station, welke frequentie gaat gebruiken. En dat geheel belangeloos.

Gebaseerd op huidige kennis van zaken zullen op 1 juni alle landelijke en regionale publieke omroepen op hun nieuwe frequenties uitzenden en zullen de landelijk commerciële omroepen 80-90 procent van hun dekking gerealiseerd zien. De rest is vertraagd door bezwaren tegen (of het tijdig afgeven) van gemeentelijke vergunningen. Onze verwachting is dat ook deze frequenties gerealiseerd zullen zijn voor 1 september.

Nozema heeft hierover de staatssecretaris en de leden van de Tweede Kamer inmiddels schriftelijk geïnformeerd en veronderstelt dat hiermee de zorgen van de staatssecretaris die vanavond verslag doet tijdens de Voortgangsrapportage Technische Implementatieverdeling Radiofrequenties zijn weggenomen.