Home Landelijke radio Nieuwe databank zorgt voor betere verkeersinformatie

Nieuwe databank zorgt voor betere verkeersinformatie

Automobilisten krijgen vanaf vandaag sneller en betere informatie over de situatie op de Nederlandse wegen. Er komt vijf keer zoveel informatie over de snelwegen en provinciale wegen beschikbaar. Gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat gaan gegevens koppelen in een centrale databank.

Alle gegevens over files, werkzaamheden en omleidingen worden verzameld in een databank waarvan navigatiesystemen en verkeerscentrales gebruikmaken. Met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) kan het verkeer tijdens de spits of bij incidenten of evenementen beter doorstromen.

Toch zal het niet betekenen dat de verkeersinformatie op de radio langer zal worden. Maar opstoppingen op provinciale wegen kunnen nu ook genoemd worden en voor regionale omroepen kunnen de VID en ANWB nu gedetaileerdere informatie geven. Waar er voorheen voor zo’n 1200 kilometer snelweg informatie beschikbaar was, is dat nu voor ruim 5500 kilometer snelwegen, provinciale wegen en grote doorgaande wegen.

Het systeem zal in de komende jaren worden uitgebreid, onder meer met eenzelfde databank voor het openbaar vervoer. Daarnaast wil het ministerie een landelijk informatiesysteem voor parkeren en fietsroutes (parkeerplaatsen, stallingen, tarieven en openingstijden).