Home Landelijke radio Minister schrapt Wet mediaconcentraties

Minister schrapt Wet mediaconcentraties

De wettelijke beperkingen op het maximale marktaandeel van mediabedrijven wordt per 1 januari geschrapt. De beperkingen zijn geregeld in de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties (TWN). De wet uit 2007 verbiedt mediabedrijven in de sectoren dagblad, radio en televisie overnames te doen of activiteiten te ontplooien waardoor een onevenredig groot marktaandeel zou ontstaan. Verantwoordelijk minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart zal de Kamer naar verwachting vandaag informeren over het besluit.

De mediabedrijven moeten zich kunnen ontplooien, vindt de minister. Eerder deze week stuurde de branche- en werkgeversvereniging van dagbladuitgevers NDP een brandbrief naar de minister over de TWN, die dagbladuitgevers zou hinderen bij investeringen en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.

Volgens Van Bijsterveldt-Vliegenthart zijn aparte regels niet nodig; kartelwaakhond NMa is de aangewezen instantie om marktconcentraties te controleren.