Home Landelijke radio Minister Brinkhorst heeft 28 ontvangst problemen gevonden

Minister Brinkhorst heeft 28 ontvangst problemen gevonden

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft ingestemd met de voorstellen voor verbetering van de ontvangstkwaliteit van de publieke radiozenders op de FM-band. Dit werd voorgesteld door een speciale taskforce. De Taskforce is samengesteld uit vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, Publieke Omroep, de regionale omroepen en zenderoperator Nozema. Na een intensief onderzoek heeft de Taskforce de minister als belangrijkste oplossing voorgesteld om, daar waar nodig, steunzenders te plaatsen.

Minister Brinkhorst stelde de Taskforce in nadat deze zomer de herindeling van de ether leidde tot duizenden meldingen van luisteraars die hun favoriete radiostation niet storingsvrij meer konden ontvangen. De publieke radiozenders kunnen op basis van de mediawet aanspraak maken op honderd procent ontvangst. De Taskforce heeft na inventarisatie van ruim 3500 klachten die bij het klachtenloket zijn binnengekomen 28 problemen geïdentificeerd. Per probleem heeft de Taskforce vastgesteld wat de beste oplossing is voor de ontvangstproblemen. De minister heeft besloten alle aanbevolen oplossingen over te nemen.

De geboden oplossingen zijn teleurstellend voor de regionale omroepen. Zij vinden dat meer regionale omroepen geholpen zouden zijn met een steunzender. Ook benadrukt het overkoepelend orgaan van de omroepen (ROOS) dat de problematiek in de grote steden extra aandacht behoeft. De minister hoopt in een volgende fase de regionale en landelijke omroepen met de gekozen oplossingen tevreden te kunnen stellen.

Publieke Omroep, verantwoordelijk voor de landelijk radiostations, is positief over de voorgestelde oplossingen, maar voegt daaraan toe dat het eindresultaat zal afhangen van de uiteindelijke beschikbaarheid van frequenties. Voor het plaatsen van de steunzenders zal met België en Duitsland moeten worden onderhandeld.

Problemen en Oplossingen
Er zijn 5 soorten oplossingen gevonden voor de 28 problemen:Voor 17 problemen is de aanbevolen oplossing een steunzender. Een steunzender moet het signaal van de publieke omroep versterken zodat het niet meer door andere zenders weggedrukt kan worden. De steunzenders dienen geplaatst te worden in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Goes, Leiden, Den Haag, Hulst, Friesland. Deze oplossing is tijdrovend maar is de enige oplossing die tegemoet komt aan de aan de publieke omroepen afgegeven garantie dat zij ook na de implementatie van zerobase 100% bereik zullen hebben.

Bij twee problemen bestaat de aanbevolen oplossing in het verplaatsen van de zender die problemen voor de ontvangst van de publieke omroepen veroorzaakt. Het betreft hier een zender in Zwolle die verplaatst wordt. De besprekingen tussen Nozema en Broadcast Partners over deze verplaatsing zijn nu gaande.

Bij zes problemen is de oplossing voorlichting aan luisteraars en verder onderzoek naar de eigenschappen van radio’s en antennes. Het betreft hier klachten waarbij de kwaliteit en opstelling van de radio een kritische rol speelt.

Bij twee problemen is er geen oplossing te vinden binnen de huidige mogelijkheden. Het gaat hier om een tekort aan veldsterkte in enkele gebieden bij regionale omroepen, een tekort dat ook vóór de implementatie van zerobase al bestond. Dit is conform de uitgangspunten bij de planning van zerobase. Deze verzorgingstekorten zijn niet eenvoudig te verhelpen omdat er onvoldoende frequentieruimte aanwezig is.

Bij één soort klachten kan het Agentschap Telecom de storing niet waarnemen. De door RTV Zeeland gemelde storing in Goes is niet waargenomen.
Planning
Het plaatsen van een steunzender moet zorgvuldig plaatsvinden omdat zo’n zender zelf weer storing kan veroorzaken. Door de efficiënte nieuwe indeling van de ether is dit een zeer moeilijke klus. Daarnaast is internationale afstemming noodzakelijk voor het verlenen van een vergunning voor de steunzender. Daarnaast zullen voor de voorgestelde steunzenders antennes moeten worden geplaatst. Voor een aantal steunzenders is reeds materiaal voorhanden kunnen deze binnen twee maanden operationeel zijn. Voor de andere zal materiaal moeten worden besteld en zal de plaatsing van de antennes een maand langer duren. In vier gevallen zal een nieuwe plaats voor de antenne worden verworven. Niet geheel zeker is wanneer dat proces is afgerond. Per te plaatsen steunzender zal een specifieke planning gemaakt moeten worden.

De klachten die nu nog binnenkomen zullen volgens een op te stellen plan van aanpak vanaf heden voortvarend worden onderzocht en opgelost.