Home Landelijke radio Kiesraad: Caz!-dj’s zijn strafbaar

Kiesraad: Caz!-dj’s zijn strafbaar

Dj’s Timur en Rámon van het programma ‘Timur Open Air’ op Caz! hebben de afgelopen week 74 stemkaarten verzameld van mensen die geen zin hadden om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij hebben ongeveer vijftig van die kaarten met volmacht verdeeld onder extra enthousiaste kiezers.

Vorige week riepen de dj’s iedereen die niet wilde stemmen op zijn of haar stemkaart op te sturen naar het radiostation. Zij die juist graag twee of drie stemmen uitbrengen, konden zich opgeven voor een of twee van die ingestuurde kaarten.

De Kiesraad liet vorige week weten dat het radiostation zich met deze actie schuldig maakt aan een strafbaar feit. “Volgens de Kieswet is degene die stelselmatig mensen oproept hun volmacht te geven en hun stemkaart af te staan, strafbaar. Het machtigen is bedoeld voor mensen die niet kunnen stemmen wegens ziekte, werk of vakantie. Een gemachtigde moet persoonlijk zijn aangewezen en de stemkaart persoonlijk overhandigd krijgen van de niet-stemmer. Daar voldoet deze actie niet aan.”

Een kiezer mag namens maximaal twee anderen stemmen. De dj’s verzamelden stembiljetten die door de eigenaar waren ondertekend voor machtiging. De kaarten die gebonden zijn aan een stemlokaal zijn verdeeld onder de gewillige kiezers uit die regio. Volgens de dj’s heeft de Kiesraad hen niet verboden de actie voort te zetten.