Home Landelijke radio Gerben Eggink nieuwe Algemeen Directeur AVRO

Gerben Eggink nieuwe Algemeen Directeur AVRO

Het bestuur van de AVRO heeft Gerben Eggink met ingang van 1 september 2004 benoemd tot Algemeen Directeur ad interim van de AVRO. Eggink neemt daarmee de plaats in van de beide AVRO-directeuren met wie de samenwerking wordt beëindigd. Hij is als associé verbonden aan Boer & Croon Executive Managers.

AVRO-voorzitter Martijn Sanders: “Gerben Eggink is een zeer ervaren en stevige interim-directeur en we zijn blij dat hij zo snel de overstap naar de AVRO kan maken. We verwachten dat hij samen met het management op korte termijn een verbetering van de bedrijfsvoering bij de AVRO zal realiseren. Daarnaast zal hij met management én bestuur een strategie op hoofdlijnen ontwikkelen, die ertoe bijdraagt dat de AVRO een krachtige en herkenbare omroep blijft met ook in de toekomst aansprekende programma’s en informatie. Op basis daarvan wordt vervolgens de meest passende organisatiestructuur voor onze omroep gekozen en gerealiseerd.”

De nieuwe interim-directeur zelf vindt zijn opgave bij de AVRO er een met ‘perspectief’ en zegt in een eerste reactie graag ‘open, enthousiasmerend en inspirerend’ te willen werken met bestuur en medewerkers van de omroep. “Ik wil me de komende weken razendsnel in de situatie bij de AVRO en de omroep inleven, de huidige situatie gedegen analyseren en mijn bevindingen vervolgens vertalen naar een breed gedragen plan van aanpak. Wat mij betreft zullen we oplossingen voor de AVRO-situatie vinden op een innovatieve, creatieve, maar ook bedrijfseconomisch verantwoorde wijze”, aldus Gerben Eggink.

De omroep stuurde Frans Maréchal (zakelijk directeur) en Ad ‘s-Gravesande (programmadirecteur) de laan uit omdat het hen volgens voorzitter Martijn Sanders ontbrak aan “een eenduidige visie op het te voeren beleid en op de wijze waarop leiding dient te worden gegeven aan een organisatie als de AVRO”.