Home Landelijke radio Geen enkel station is jongerenzender volgens Stiva

Geen enkel station is jongerenzender volgens Stiva

Geen enkele radiostation wordt door de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva) aangemerkt als jongerenzender. Dit houdt in dat op alle radiozenders reclame mag worden uitgezonden voor alcoholische dranken

De Stiva laat jaarlijks door Intomart GfK vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Een jongerenzender is een zender waarvan meer dan 25% van het bereik minderjarigen betreft.