Home Landelijke radio ‘Fusie tussen NPS, Teleac en RVU in september’

‘Fusie tussen NPS, Teleac en RVU in september’


De plannen voor een fusie tussen NPS, RVU en Teleac zijn op hoofdlijnen klaar en gepresenteerd. De Raden van Toezicht hebben hun instemming gegeven en de medewerkers zijn volgens hun OR-vertegenwoordigers overwegend positief. Als alles volgens verwachting verloopt, is de fusie op 1 september een feit. Er zijn nu verschillende werkgroepen geformeerd die zich buigen over de vraag hoe de nieuwe organisatie eruit moet gaan zien op het gebied van onder meer programma’s, inkoop, huisvesting, ict en personeel.

“Na 1 april volgt er een formeel traject dat moet resulteren in de aktes van oprichting in mei”, zegt NPS-directeur Joop Daalmeijer. “Eind mei houden we vervolgens een bijeenkomst met de medewerkers over het nieuwe plaatje en de personele consequenties. Vervolgens kunnen we starten met de bouw en invulling van de organisatie.” Op 1 september moet de nieuwe omroep een feit zijn. Dat wil zeggen, dan wordt er waarschijnlijk eerst een tussenstichting voor de nieuwe organisatie opgericht. Daalmeijer: “We zijn pas formeel een nieuwe omroep als de Mediawet is aangepast en dat is naar verwachting op z’n vroegst per 1 januari 2011.”

Volgens de NPS-directeur heeft de fusie voornamelijk voordelen. “Door de samenvoeging van backoffices kunnen we veel geld besparen. Straks hebben we bijvoorbeeld nog maar één administratie, één juridische zaken en één afdeling inkoop nodig in plaats van drie. Het geld dat we per september door de bezuinigingen en lagere kostennormen binnen de publieke omroep kwijtraken, kunnen we daarmee gedeeltelijk compenseren. We kunnen zo blijven doen waar het om draait: programma’s maken.”

De keerzijde van de fusie is een verlies van arbeidsplaatsen. Hoeveel en waar precies is nog niet precies bekend. “Het grootste verlies van arbeidsplaatsen is echter niet te wijten aan de fusie zelf, maar vooral aan de reorganisatie die we ook zonder fusie zouden moeten doorvoeren.”

Vooralsnog is het de bedoeling dat bestaande programma’s gehandhaafd blijven. “We gaan ze wel clusteren. Sesamstraat en Klokhuis zouden bijvoorbeeld onderdeel kunnen zijn van een programma-afdeling Jeugdeducatie. Dit biedt mogelijkheden tot samenwerking en creatieve kruisbestuiving.’ Verder ziet Daalmeijer een voordeel in een krachtiger organisatie die daardoor ook politiek en binnen de publieke omroep meer stem heeft. ‘Het is ook leuk om een pioniersfunctie te vervullen.’

Nu al willen NPS, RVU en Teleac de ontdekte financiële voordelen delen. “Momenteel zijn we in gesprek met de vier kleine 2.42-omroepen (de vroegere 39F): BOS, Joodse omroep, NMO en OHM over samenwerking op het gebied van onder meer juridische zaken, intekenen en het digitaliseren van programma’s.”

Of de fusieomroep onder 1 naam gaat opereren is nog onduidelijk. Daalmeijer: “De programma’s zijn de merken die behouden moeten blijven en de organisaties kunnen gaan werken onder één naam. RVU-directeur Ben Groenendijk kan zich hierin vinden, maar wil wel eerst de kracht van bestaande merken goed onderzoeken. Teleac-directeur Aart van der Want onthoudt zich diplomatiek van commentaar: “Over de merkenkwestie moet nog een beslissing worden genomen.”