Home Landelijke radio FunX gaat deelnemen aan Nationaal Luisteronderzoek

FunX gaat deelnemen aan Nationaal Luisteronderzoek


FunX wordt vanaf 1 januari meegenomen in het Nationaal Luisteronderzoek (NLO). Dit meldt Kabelraden.nl. FunX wilde tot nu toe niet mee doen aan het landelijke luisteronderzoek omdat die niet afdoende representatief zou zijn in haar optiek.

Volgens Jan Westerhof, radiodirecteur van de Nederlandse Publieke Omroep, zal in het najaar getest worden met FunX in het luisteronderzoek. Hij is van mening dat de representativiteit verbeterd is met de nieuwe NLO-opzet.

In het verleden bekritiseerde de voormalige leiding van FunX het NLO (destijds CLO) vanwege een onvoldoende aanwezigheid van een representatief aantal allochtone jongeren uit met name de vier grote Randstadsteden, waar FunX zich in de huidige opzet primair op richt en waar ook FM-etherverspreiding is. FunX maakte voerde destijds een behoorlijk felle strijd, waarbij ze ook steun zocht, luisteraars mobiliseerde evenals Tweede Kamerleden.

In maart 2013 worden de eerste rapportages van FunX verwacht in het Nationale Luisteronderzoek.