Home Landelijke radio De Hilversumtoren produceert geluidsoverlast

De Hilversumtoren produceert geluidsoverlast

De zendtoren in het Media Park in Hilversum maakt teveel lawaai. Dat schrijft de Gooi- en Eemlander vandaag. Beheerder KPN-Telecom moet de overlast nu van de gemeente beperken. De milieudienst van de gemeente Hilversum heeft KPN een gele kaart uitgereikt. Bij metingen stelden de dienst vast dat de KPN de geluidsnormen overtreedt met gemiddeld vier decibel. Vooral de ventilatoren van de zware koelinstallaties en van een verwarmingsinstallatie veroorzaken de overlast.

Op last van de gemeente heeft KPN zelf ook de geluidsproductie van de toren onderzocht. Conclusie: een overschrijding van de norm met gemiddeld drie tot vijf decibel. “Het bedrijf weet zelf ook wel dat het fout zit, maar ze denken daar onvoldoende vooruit”, zegt Tom Burgers, hoofd van de afdeling Milieu van de gemeente.

Volgens Burgers dateren de eerste klachten uit de buurt al van bijna twee jaar geleden. Omwonenden zeggen uit de richting van de 196 meter hoge toren continu een zoem- of fluittoon te horen. De sterkte ervan varieert. Dat wordt toegeschreven aan de windsterkte en -richting van het moment. In delen van de villawijk Trompenberg wekt de fluittoon veel ergernis.

De hinderlijke toon is onder meer ook gesignaleerd door werknemers van Slokker Bouwmaatschappij, die op een steenworp afstand van de toren het prestigieuze project Landgoed Trompendael realiseert.

Hilversum is van plan om KPN uiterlijk eind volgende week schriftelijk te sommeren om binnen een ‘redelijke termijn’ de inrichting van de toren zodanig aan te passen, dat de geluidsproductie binnen de wettelijke perken blijft. Burgers verwacht dat KPN zelf met een plan van aanpak op de proppen komt.

De brief die de gemeente op dit moment formuleert geldt als stap 1 van het ‘handhavingstraject’, en is tevens de formele kennisgeving van het feit dat het bedrijf in overtreding is. Neemt KPN niet binnen de gestelde termijn de gewenste maatregelen, dan kunnen er -stap 2- een dwangsom worden opgelegd en een bestuurlijke boete.