Home Landelijke radio KPN werkt geluidsoverlast van de Hilversumtoren weg

KPN werkt geluidsoverlast van de Hilversumtoren weg

KPN is serieus en met succes bezig om de geluidshinder van de 196 meter hoge zendmast op het Media Park in Hilversum te verminderen. Dat schrijft de Gooi- en Eemlander. Bewoners van het aangrenzende villagebied hadden bij de gemeente geklaagd ‘stofzuigerachtige geluiden’ en piep- en bromtonen van de zendmast. De omwonenden kregen gisteren bij monde van manager Ingeborg Reitsma excuses aangeboden voor de geleden overlast. “Dit had nooit mogen gebeuren.”

Het was een bijzondere gebeurtenis, gistermiddag in het Diensten- en Bewakingscentrum van KPN-Telecom aan de Witte Kruislaan, pal naast de zendmast. De telecomreus had de buurt voor informatie en overleg rond de tafel genood.

De bedoeling van het concern was vanaf het begin van de ontmoeting duidelijk: het is tijd voor de vredespijp, was de boodschap. Deze werd na ruim een uur door de buurt met enige aarzeling aanvaard. Zoals een buurtbewoonster ’t uitdrukte: “We zijn wantrouwig geworden.”

KPN erkende volmondig dat het als coördinator tekort is geschoten bij het bewaken van het geluidsniveau, dat de toren sinds enige tijd produceert. Het probleem is ontstaan door de snelle toename van de hoeveelheid apparatuur van KPN-klanten, die op de toren is geplaatst. Die sterke toename houdt verband met de herindeling van de FM-frequenties, die onlangs is gepleegd. De extra schotels en installaties hadden en hebben een hoop extra koeling nodig. En juist de koelapparatuur zorgde voor de meeste geluidshinder. KPN heeft zich niet bijtijds gerealiseerd, dat overschrijding van de wettelijke geluidsnorm het gevolg zou zijn.

Toen de buurt ging klagen en bleef klagen, en de milieudienst van de gemeente Hilversum er vervolgens door metingen achter kwam, dat de wettelijke geluidsnorm duidelijk en structureel werd overschreden, kreeg KPN de keus: óf zelf op korte termijn met een plan van aanpak komen, óf bestuursdwang en bijbehorende sancties riskeren.

Het is het eerste geworden. Bijna nederig liet manager Reitsma de ongeveer twintig villabewoners kennis maken met het plan van aanpak. De realisering ervan blijkt al een eind op weg. Als bewijs deelde Reitsma kopieën uit van de geluidsmeting, die KPN op 12 juli heeft laten uitvoeren door experts van Lichtveld Buis & Partners. Op acht punten is die meting verricht, tussen middernacht en 2:00 uur, onder andere bij de ‘buren’ (Witte Kruislaan 45). Gecorrigeerd voor geluid van andere bronnen, zoals het ‘stadsgeruis’ uit Hilversum, kwam er een geluidsniveau van maximaal 35 decibel uit de bus; precies de wettelijke norm.

Oplossingen

De vervelende toon van 400 herz blijkt volgens de meting te zijn verdwenen, nadat op 4 juli filters zijn geplaatst in de luchtuitlaat van ventilatoren. Op 11 juli is de koelinstallatie, verantwoordelijk voor 45 procent van het geluidsniveau aangepakt door middel van speciale dempers die in de gevel zijn geplaatst. Volgende week woensdag komen er ook dempers bij de containers op het dak, een andere bron van geluid.

Ingeborg Reitsma zegde de aanwezigen, onder wie bestuurders van Trompenberg-Oost en bewoners van de naburige nieuwbouw, toe zich als een betere buur te zullen gaan gedragen. Dat houdt in: telkens wanneer KPN vanaf nu in, op of bij de zendmast een uitbreiding van bedrijfsactiviteit aan ziet komen, die voor de omwonenden hinder zou kunnen opleveren, dan is vóóroverleg geboden. Ook de gemeente blijft scherp toezien of de telecomgigant niet opnieuw in de fout gaat. Nogal wat omwonenden zeggen er verder aan te hechten, dat er ook op andere punten (nachtelijke) geluidsmetingen worden verricht, zoals in het aangrenzende bosgebied. Met het oog hierop zou het zinnig zijn om het Goois Natuurreservaat bij het onderzoek te betrekken.