Home Landelijke radio ‘Dagelijks bestuur lokale omroep Tsarina moet weg’

‘Dagelijks bestuur lokale omroep Tsarina moet weg’

Het dagelijks bestuur van Tsarina functioneert niet en moet het veld ruimen voor 1 januari 2009. Dat is een van de voorwaarden die de gemeente Anna Paulowna heeft gesteld aan de lokale omroep.

Binnen de omroep heerst onenigheid, tussen het dagelijks bestuur en de programmamakers. "Het dagelijks bestuur functioneert niet", legt wethouder Lia Franken uit, die niet alleen namens de gemeente spreekt, maar ook door Tsarina als woordvoerder is aangewezen. "Zo werd het algemene bestuur niet bijeengeroepen voor vergaderingen."

Het dagelijks bestuur handelde niet conform de eigen statuten en dat bracht de gemeente in een lastig parket. Die kan op die gronden geen subsidie verlenen. "Zo moeten de financiële stukken zijn goedgekeurd in een vergadering van het algemeen bestuur en dat is dus niet gedaan, omdat die bijeenkomsten nooit hebben plaats gevonden."