Home Landelijke radio Commissariaat verleent opmerkelijke ontheffing aan 3FM

Commissariaat verleent opmerkelijke ontheffing aan 3FM

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft 3FM verleend om bedrijfsnamen te noemen tijdens de jaarlijkse Serious Request-actie. Drie dj's halen in een Glazen Huis geld op voor het Rode Kruis. De ontheffing is echter opvallend, aangezien de bevoegdheid om ontheffing te verlenen is geschrapt.

Toch meent het Commissariaat ontheffing te kunnen verlenen. "De wetgever heeft evenwel niet bedoeld om de ontheffingsmogelijkheid voor niet-toegestane reclame-uitlnqen te laten vervallen ten aanzien van liefdadigheidsacties. Binnen afzienbare tijd zal deze omissie worden gerepareerd door de wetgever", stelt het CvdM. "Om die reden oefent het Commissariaat zijn toezichthoudende en handhavende taak uit overeenkomstig het voorheen geldende beleid, zoals neergelegd in de Beleidsregels ontheffingen liefdadigheidsacties."

Het Commissariaat hanteert dus een ontheffing die niet meer bestaat, maar in de toekomst wel weer terugkomt. Overigens krijgt 3FM al jaren de ontheffing voor Serious Request.

De opbrengst van aankomende editie van 3FM Serious Request is malariabestrijding. Het Glazen Huis staat dit jaar in Groningen.