Home Landelijke radio Buma/Stemra verliest flink op beleggingen

Buma/Stemra verliest flink op beleggingen

Buma/Stemra heeft in 2008 flinke verliezen geboekt op beleggingen. Dat blijkt volgens het FD uit het financiële jaarverslag van de muziekauteursrechtorganisatie. Van de in totaal ruim 140 miljoen eruo geïnde auteursrechten in 2008 wordt 10,4 procent ingehouden om er kosten en beleggingsverliezen mee te compenseren. Over 2007 werd slechts 1,2 procent ingehouden om kosten te dekken.

Componisten en tekstschrijvers zijn voor een belangrijk deel in hun inkomsten afhankelijk van de geïnde auteursrechten. Ondere andere radiostations moeten geld afdragen, net als ondernemers als zij muziek openbaar maken door een radio aan te zetten in bijvoorbeeld een cafetaria. Doordat Buma/Stemra met dat geld belegt tussen het moment van innen en uitkeren, heeft het in eerdere jaren de kosten voor exploitatie en organisatie bijna volledig kunnen dekken met een positief rendement. In 2008 lukte dat niet meer.

Boven op de exploitatiekosten van ruim 12 miljoen euro zag Buma/Stemra ruim 14 miljoen aan beleggingen in rook opgaan. De reserves bleken niet toereikend om die verliezen te compenseren. Door een boekhoudkundige truc is een verlies van euro 6,5 mln doorgeschoven naar volgend jaar. De overgebleven 13,4 miljoen komt voor rekening van de artiesten.