Home Landelijke radio Brinkhorst kondigt nieuw frequentiebeleid aan

Brinkhorst kondigt nieuw frequentiebeleid aan

Minister Brinkhorst van Economische Zaken zal volgende zomer met een nieuwe Nota Frequentiebeleid komen. Hierin zal hij waarschijnlijk een groot deel van de adviezen van de commissie Wolffensperger opnemen. De commissie begeleidde het onderzoek naar het huidige frequentiebeleid, dat stamt uit 1995.

De commissie concludeerde dat een aantal doelstellingen uit de oude nota gehaald zijn, maar dat er nog punten voor verbetering vatbaar zijn. Zo moet er een duidelijkere scheiding komen tussen beleid en uitvoering. Nu strand de uitvoering nog te vaak, omdat de gewenste effecten van het beleid niet helemaal helder zijn. De commissie adviseert verder om de doelstellingen van het beleid meer te richten op economische groei en innovatie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Twijnstra Gudde. Het adviesbureau stelt dat het huidige beleid te veel versnipperd is tussen het ministerie en het Agentschap Telecom. Het agentschap is verantwoordelijk voor de infrastructuur voor draadloze communicatie waar radio onder valt. Het ministerie moet meer de regie over de verbinding tussen het beleie en uitvoering nemen.

Brinkhorst heeft de aanbevelingen van de commissie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij zal de kabinetsreactie op alle aanbevelingen verwerken in de nieuwe nota die over ongeveer een jaar gereed moet zijn. [Nieuws.nl]