Home Landelijke radio AVRO-bestuur treedt af

AVRO-bestuur treedt af

Het bestuur van de AVRO is vandaag opgestapt. Aanleiding zijn de resultaten van een onderzoek door een commissie uit de verenigingsraad van de publieke omroep naar het functioneren van het bestuur. De commissie was door de verenigingsraad in het leven geroepen na het opstappen in januari van twee bestuursleden. Het eindoordeel van de onderzoekscommissie luidt ‘dat het bestuur van de AVRO de laatste tijd zodanig heeft gefunctioneerd, dat daarmee het AVRO-belang niet gediend wordt’.

De verenigingsraad van de omroepvereniging heeft met deze conclusie ingestemd en betreurt in dat verband vooral het gebrek aan bestuurskracht en aan communicatie van het bestuur naar de verenigingsraad, het hoogste orgaan bij de AVRO. Het afgetreden bestuur betreurt de breuk ook, liet de omroep weten.

Bestuursvoorzitter Sanders noemt het aftreden vooral jammer omdat er over het beleid grote overeenstemming bestond met de interim-directie, het management en de ondernemingraad. “We hadden daar verder graag verder aan bijgedragen, zeker in een periode waarin de AVRO en de publieke omroep voor zulke belangrijke opgaven staan. De timing kon niet slechter.”

In augustus werden de directeuren Frans Marechal en Ad ‘s-Gravesande de laan uitgestuurd wegens een gebrek aan eenduidige visie. Gerben Eggink is sindsdien directeur ad interim van de AVRO.

De verenigingsraad van de AVRO heeft uit haar midden onmiddellijk een interim-bestuur gevormd, dat onder leiding staat van Norbert Klein en tot taak heeft zo spoedig mogelijk te komen tot een nieuw bestuur. “Het opstappen van het AVRO-bestuur is op zich heel betreurenswaardig, maar helaas onvermijdelijk. De opvattingen van het bestuur en van de verenigingsraad lagen, zo bleek, te ver uit elkaar”, aldus Klein.