Home Landelijke radio NPO gaat 20 miljoen bezuinigen en snijden in het personeelsbestand

NPO gaat 20 miljoen bezuinigen en snijden in het personeelsbestand


De NPO, de centrale organisatie van de Publieke Omroep, gaat reorganiseren. Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de Publieke Omroep, lichtte de plannen vandaag toe aan het personeel. Er zal voor een bedrag van 20 tot 25 miljoen worden bezuinigd. Hierdoor zal twintig procent van de 372 fte’s verdwijnen, gedwongen ontslagen  zijn volgens Hagoort onvermijdelijk.

Ondanks de bezuinigingen wil de NPO niet tornen aan de kwaliteit van de programmering zegt Hagoort. “Ten dienste van het publiek voeren wij de regie over de publieke omroep. Daarvoor zal de NPO focussen op zijn kerntaken: programmeren, distribueren en strategie. Zo zorgen wij dat de beste programma's op de beste manier bij het publiek komen.”

Hagoort spreekt van een ingrijpende reorganisatie die niet alleen de NPO zal raken, maar ook consequenties heeft voor de omroepen. “Ruim tachtig procent van het NPO-budget wordt immers besteed aan taken die de NPO voor de omroepen uitvoert.” Bij de NPO wordt het aantal directies verkleind en worden stafafdelingen samengevoegd. Ook de ondersteunende en faciliterende diensten worden afgeslankt door ze uit te besteden of samen te voegen met diensten van de omroepen. In 2012 leidt dat tot een kleinere NPO.

Eerder werd al bekend dat de Raad van Bestuur van de NPO in personele zin wordt teruggebracht van drie naar twee personen en dat de omvang van de Raad van Toezicht krimpt van zeven naar vijf personen. De reorganisatie zal in eerste instantie 20 miljoen besparen. Als de regeldruk vanuit de overheid afneemt en aangekondigde fusies tussen omroepen gerealiseerd zijn verwacht de NPO dat dit zou kunnen stijgen naar 25 miljoen.