Home Landelijke radio Broadcast Partners: NOVEC veegt haar eigen straatje schoon

Broadcast Partners: NOVEC veegt haar eigen straatje schoon

Broadcast Partners is het niet eens met het rapport van NOVEC over het verband tussen de twee branden in Smilde en IJsselstein. De NOS bracht vanmiddag de resultaten uit dit rapport naar buiten. "We hadden liever gezien dat ze (NOVEC) hun tijd gebruikt hadden voor het brandveilig maken van de zendmasten in plaats van haar eigen straatje schoon te vegen."

De branden in de zendmasten van IJsselstein (Lopik) en Smilde hadden volgens dat rapport wel degelijk met elkaar te maken. Door de brand in Lopik zou de zendmast in Smilde op hoger vermogen zijn gaan uitzenden. Daardoor ontstond ook daar in de loop van de dag brand. Door de brand stortte de mast in.

Broadcast Partners heeft de NOS laten weten dat betreffende rapporten geen deel uitmaken van het onafhankelijke gezamenlijke onderzoek van partijen en verzekeraars dat nog gaande is. Algemeen Directeur Robert-Jan van der Hoeven zegt: "De rapporten waarop de NOS zich baseert betreffen een eigen onderzoek van één van de partijen die zich blijkbaar om haar moverende redenen genoodzaakt ziet deze rapporten in de publiciteit te brengen."

Broadcast Partners zegt maar twee van de acht rapporten te kennen die de NOS heeft gebruikt. Deze twee rapporten zijn door NOVEC ingebracht in een juridische procedure tussen Broadcast Partners met NOVEC over de zendmast in Assen. "Over juridische kwesties kan Broadcast Partners daarom, hangende de behandeling bij de rechtbank, geen mededelingen doen."

Het onderzoek naar de branden in Smilde en Lopik wordt, volgens Broadcast Partners, nog door de gezamenlijke partijen inclusief hun verzekeraars uitgevoerd. "Deze partijen en hun verzekeraars zouden hun onderzoek uiteraard niet hebben ingesteld, als de brandoorzaken en de schuldvaststelling al duidelijk zouden zijn. Van dat onderzoek maken de rapporten van NOVEC dus ook geen deel uit. Als een van de betrokken partijen meent tussentijds met eigen onderzoeken naar buiten te moeten treden dan is dat haar verantwoordelijkheid en de consequenties daarvan zijn dan ook voor haar rekening."