Home Landelijke radio Wereldomroep traint jongeren in Ethiopië

Wereldomroep traint jongeren in Ethiopië

Het internationale expertise centrum op het gebied van media en ontwikkeling RNTC, verbonden aan Radio Nederland Wereldomroep, start deze week met een serie trainingen in Ethiopië. Deze hebben als doel om jeugdgroepen en media met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken. De trainingen worden uitgevoerd in opdracht van UNICEF Ethiopië.

UNICEF Ethiopië werkt al geruime tijd met zogenoemde ‘jongeren dialooggroepen’. De jongeren bespreken binnen hun gemeenschap welke problemen ze tegenkomen, met name over hiv en aids. Gezamenlijk proberen ze oplossingen te vinden. Om de jongeren een groter publiek te geven, wil UNICEF de media erbij betrekken. Hierdoor wordt de jeugd beter gehoord en kunnen zij misschien ook invloed op het beleid uitoefenen.

De trainingen die RNTC geeft, zijn erop gericht de jongeren zelf te leren hoe ze programma’s kunnen maken. Deze programma’s kunnen dan ook in andere gebieden worden uitgezonden en uitgewisseld. RNTC traint ook de betrokken radiostations zodat de programmamakers beter in staat zullen zijn samen met jongeren aantrekkelijke radioprogramma’s te maken die ook voor de jeugd interessant zijn.

Het gehele project loopt door tot maart 2007.