Home Landelijke radio Wereldomroep start radio-opleiding in Afrika

Wereldomroep start radio-opleiding in Afrika

In Sierra Leone en in Senegal zijn twee ‘rijdende radioscholen’ in gebruik genomen. Een derde volgt na de zomer, in Guinée Bissao. In die scholen geeft het Radio Nederland Training Centre (RNTC), het opleidingscentrum dat verbonden is aan de Wereldomroep, trainingen aan mensen die voor een ‘community radio’, een lokale zender. Het programma duurt drie jaar en wordt betaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat schijrft de Journalist.

Senegal is, zeker voor Afrikaanse begrippen, een democratie. Maar zijn Sierra Leone en Guinée Bissao wel de meest geëigende landen om zo’n project te starten? Lem van Eupen, die RNTC leidt, heeft daar geen twijfel over: “Juist in landen waar alles nog niet op orde is, is het van belang dat de media de democratie een impuls geven. Is dat makkelijk? Nee. Gaat het wel eens mis? Ja. Vergelijk het met het bedrijfsleven: lang niet alle nieuwe producten redden het. Essentieel is dat op alle niveaus, van de president tot de lokale overheden, medewerking wordt verleend aan dit project.”

Het 35 jaar oude opleidingscentrum ontbreekt het niet aan belangstelling. Voor elke cursus is de vraag veel groter dan het aantal plaatsen (50 – 70); daarnaast worden ook in diverse landen zelf trainingen verzorgd. Daar worden jaarlijks zo‘n 1800 radiomakers opgeleid.