Home Landelijke radio Wereldomroep kan zich niet vinden in kritiek Raad voor Cultuur

Wereldomroep kan zich niet vinden in kritiek Raad voor Cultuur


"Knullig," zo typeert algemeen directeur van de Wereldomroep Jan Hoek het advies van de Raad van Cultuur aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW). Dit meldt Broadcast Magazine. Vorige week werd duidelijk dat de Raad voor Cultuur grote twijfels  heeft over de taak van de Wereldomroep.

"Uit een, overigens grotendeels positief, visitatierapport worden een paar opmerkingen gekopieerd. Ook wordt er iets over de inhoud gezegd zonder dat daar überhaupt naar is gekeken. Als je alleen al onze tientalige website www.rnw.nl bekijkt, vind je daar een scala aan onderwerpen en invalshoeken dat je elders niet vindt."

"Over cijfers hebben we in het gesprek met de Raad voor Cultuur aangegeven dat gegevens over ons wereldwijde miljoenenbereik via eigen uitzendingen, onze ruim 3.000 mediapartners en internet wel degelijk beschikbaar zijn. Ons bereik via mediapartners varieert van stations met vele miljoenen luisteraars tot communityradio in Afrika met een bereik van nog geen duizend. In totaal beloopt dat tientallen miljoenen. Het spreekt wel voor zich dat daar veelal geen sprake is van onderzoek van de Nederlandse KLO-kwaliteit."

"Maar eerlijk, het is toch zorgelijk dat een op zich gerenommeerd adviesorgaan dit soort vergaande uitspraken doet met zo'n volslagen gebrek aan zorgvuldigheid. Gelukkig is de visitatiecommissie wel zorgvuldig geweest."