Home Landelijke radio Stadsradio Den Haag eist uitstel frequentiewisseling

Stadsradio Den Haag eist uitstel frequentiewisseling

Stadsradio Den Haag wil er via de rechter voor zorgen dat de geplande frequentiewisseling van het station in de ether uitgesteld wordt. Het station is boos over de vergoeding die publieke stations zouden krijgen voor de wisseling. Het Haagse station heeft van het Ministerie van Economische Zaken tot 1 december de tijd gekregen om de huidige etherfrequentie 94.0 MHz om te wisselen voor de nieuwe 92.0 MHz. De omroep heeft vandaag de rechter ingeschakeld om hiervan uitstel te krijgen.

Met de frequentieovergang is de omroep akkoord, maar met de manier waarop niet. Vanwege de verplichte frequentiewisseling van de publieke omroepen ten behoeve van meer commerciële omroepen is een gedeeltelijke vergoeding van de kosten toegezegd door het Ministerie van OC&W. Die vergoeding werd bedongen door de Tweede Kamer. OC&W zegde toe deze vergoeding in juni te verstrekken. Daarna werd augustus genoemd en intussen hoort niemand meer iets van dit ministerie. Reden voor de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) om zelfs herinneringsbrieven hierover te sturen en om Atsma (CDA) bereid te vinden nogmaals Kamervragen te stellen.

De directie van Stads Radio, die officieel nog steeds niets weet over de hoogte van de vergoeding, vindt dat eerst deze subsidie moet zijn ontvangen alvorens een goede frequentiewisseling van 94.0 MHz naar 92.0 MHz kan worden gepland en uitgevoerd. Daar komt bij dat de frequentiewisseling op 01 december valt, in het voor de omroep belangrijkste inkomstentijdvak door Sint Nicolaas en Kerst.

Volgens de omroep is er ruimte voor het uitstel van de wisseling omdat de ingebruikneming van de nieuwe etherfrequenties door de rechter en de regering immers is uitgesteld tot 01 juni 2003. Voor de Stadsomroep van Den Haag bleek overleg met het Ministerie van Economische Zaken niet meer mogelijk en daarom is nu een beroep gedaan op de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overigens hebben meer omroepen bezwaar aangetekend om uitstel te krijgen.