Home Landelijke radio Schagen FM krijgt extra subsidie

Schagen FM krijgt extra subsidie


Na twee schorsingen heeft de gemeenteraad van Schagen besloten dat er extra steun voor de lokale omroep Schagen FM komt. Voor de duur van twee jaar komt er een extra subsidie van 31.827 euro per jaar.  Dit onder de harde voorwaarde dat het omroepbestuur op 1 juni 2011 een plan presenteert waaruit duidelijk blijkt of samenwerking of fusie met een of meer andere lokale omroepen in de regio tot de mogelijkheden behoort.

Het besluit vloeit voort uit een verzoek van het radiobestuur om extra geld voor de noodzakelijke professionalisering van de omroep, dus een bedrag bovenop de 1,30 euro rijksbijdrage die de gemeente per inwoner al doorsluist naar Schagen FM.

Met de unanieme stemming ging de raad in tegen het collegevoorstel om in totaal alleen een incidenteel bedrag van 17.000 euro beschikbaar te stellen om de kwetsbaarheid te verminderen op basis van een nog op te stellen plan van aanpak en als bijdrage voor het op de radio uitzenden van raadsvergaderingen.