Home Landelijke radio Ruud Poeze: “Middengolf is op sterven na dood”

Ruud Poeze: “Middengolf is op sterven na dood”

“De commerciële middengolf radio is op sterven na dood”, zo verklaart Ruud Poeze van Quality Radio tegenover RadioFreak. Hij doet deze uitspraak naar aanleiding van een artikel waarin Martin Banga van de VCR commerciële radio een ongezonde bedrijfstak noemt na 2003. Poeze kreeg bij de frequentieverdeling de meeste frequenties op de AM band, maar na verkoop en een strafexpeditie van de overheid is daar nog maar eentje van over.

“Gezonde exploitatie is met de huidige regelgeving vrijwel onmogelijk. Waar bij de landelijke FM de grote jongens klagen dat ze financieel zijn uitgekleed in een veiling met eenmalig bod, hebben de middengolf omroepen niet alleen eveneens vaak teveel moeten bieden, maar werden ze ook geteisterd door ingebruikname problemen en hoge ’toezichtkosten’. Dat laatste zijn kosten die Agentschap Telecom berekend voor zogenoemd toezicht op gebruik van de zender, maar waar ze in werkelijkheid niets voor doet”, zo vertelt Poeze in een openhartig schrijven.

“Zelfs voor ongebruikte frequenties moeten ’toezichtkosten’ worden betaald, zogenaamd om ze schoon te houden. Allemaal geld uit de zak klopperij van de overheid die bij de armlastige middengolf omroep niet op z’n plaats is”, vervolgt hij.

Volgens de ondernemer moeten middengolfzenders minstens twaalf keer zoveel betalen als de veel complexere kortegolfzenders. Ook de Publieke Omroep heeft daar voor de AM-frequentie van Radio 5, waar tonnen per jaar voor moet worden betaald, tegen geprotesteerd.

De laatste tijd is er weer veel ontwikkeling op het gebied van middengolffrequenties. Radio 10 Gold hield het niet vol op de AM vanwege de slechte markt en Arrow kocht radiozender Caz! op ter vervanging van de middengolffrequentie waar ze jaren lang op uitzonden. Poeze: “Voor kleinere stations het zenden praktisch onmogelijk zonder eveneens verliezen te accepteren. Daarbij komt nog te dure of zelfs ontbrekende opstelplaatsen. Als een overheid dan tegenwerkt in plaats van mee voor het verkrijgen van betaalbare masten blijft er niet veel over.”

“1008 is nu voor een kleine Christelijke doelgroep, de toekomst van 675 is onzeker, Radio Waddenzee en Haagstad Radio voor een heel klein publiek met veel vrijwilligers en/of verlies, onzekerheid troef daar. De rest is ingetrokken en stil. Onnodig stil omdat Quality Radio de frequenties een paar weken na intrekking in de lucht zou hebben, de werkzaamheden aan de zender waren al begonnen.”

“Dat was allemaal bekend bij het Agentschap”, zegt Poeze. “Maar de overheid vond het straffen van deze partij die te hard had geklaagd, belangrijker dan het belang van de luisteraars. Degenen die de afgepakte frequenties krijgen kunnen niet eerder dan volgend jaar beginnen en moeten dan in 2011 hun frequentie alweer inleveren. Ze lopen tegen dezelfde problemen aan als Quality Radio. Bedrijven die aangeven dat ze wel snel de lucht in kunnen onderschatten de problemen. Of ze liegen als ze zeggen de frequentie nog voor 2011 winstgevend te krijgen.”

Poeze besluit zijn mening met het statement dat de luisteraar het slachtoffer is. “Waar Quality Radio op de Middengolf een serie programma’s zou brengen voor de slecht bediende oudere luisteraars, zoals Oldies en Nederlandstalig, gebeurt er nu niets. Op een steunzender voor 100% NL op AM, het enige bekende concrete plan, zit niemand te wachten.”