Home Landelijke radio Radiocampagne over geweld op straat

Radiocampagne over geweld op straat

Een nieuwe landelijke campagne waarin het publiek wordt duidelijk gemaakt hoe men veilig en verantwoord kan reageren als men getuige is van geweld op straat, gaat vandaag van start. Doel van de campagne is het doorbreken van de cultuur van afzijdigheid en het gevoel van machteloosheid. Het publiek wordt onder meer gewezen op de noodzaak om 1-1-2 te bellen, kenmerken van de dader te onthouden en het slachtoffer niet alleen te laten.

De campagne ‘Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat’, is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Meld Geweld uit Rotterdam en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. De Postbus 51 campagne bevat naast radiocommercials ook televisiespots en bioscooprecalme.

Uit een eerder gehouden onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat er jaarlijks circa 25.000 geweldsincidenten plaatsvinden in de openbare ruimte waarbij dader en slachtoffer onbekenden van elkaar zijn. De meeste incidenten komen voor in woonwijken, in het verkeer en in uitgaansgebieden. Bij de meeste incidenten gaat het om jongeren.