Home AM Radio Q the beat trekt stekker uit de 1224 AM

Q the beat trekt stekker uit de 1224 AM

In het kader van de politieke en juridische ontwikkelingen heeft Q The Beat besloten haar uitzendingen via de 1224 AM voorlopig op te schorten. Op dit moment is er dan ook niets meer te horen via 1224 AM. De uitzendingen via internet zullen op non-stop basis gewoon doorgaan. Dit maakte de zender vandaag in een persbericht bekend.
Q The Beat heeft haar conclusies getrokken, nadat het station op 14 november j.l. in een door haar aangespannen kort geding de rechter had horen beslissen dat uiterlijk januari een definitieve verdeling van FM frequenties bekend moet zijn.
De kosten voor het uitzenden via AM zijn in vergelijking met FM zeer hoog en de inkomsten uit advertentiegelden marginaal. Wil de financiële claim, die Q The Beat indiende bij de overheid, juridisch stand houden, dan is het station wettelijk verplicht de door haar geleden schade tot een minimum te beperken. Daarom is besloten op de dure AM uitzendingen te bezuinigen. Het is Q The Beat in eerste instantie nooit te doen geweest om de AM frequentie; deze was er slechts om testuitzendingen te verzorgen voorafgaand aan een FM frequentie. Die testfase is reeds lang afgerond. Het uitstellen van de frequentieveiling dwong het station tot juridische stappen.
Q The Beat zal zich de komende maanden concentreren op de vele andere juridische kwesties, die ze in het kader van de definitieve verdeling heeft lopen. Zo zijn er ook de bezwaren tegen de verlengingen van de vergunningen met maximaal een jaar en de testfrequenties, die de bestaande FM commerciëlen krijgen toegewezen.
Ook zal het station actief meewerken aan een nieuwe gezamenlijkheid met andere stations. Er blijken, buiten het frequentieverhaal, nog veel zaken in radioland in de kinderschoenen te staan. Q The Beat, dat via moederconcern ClearChannel veel radiokennis in huis heeft, zal de tussenliggende periode benutten om juist deze zaken goed af te dichten, zodat met implementatie van de nieuwe FM etherpakketten -of dit nu via een veiling of een vergelijkende toets zal zijn- direct sprake is van een vooral onafhankelijke en professionele radio-omgeving. Er zijn in dit kader al gesprekken met het NIPO gevoerd over een nieuwe en betrouwbaarder vorm van continu luisteronderzoek.